Menu

DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

0 Comments

Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, Buy Definitivni vodic kroz govor tela by Alan; Piz, Barbara Piz (ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on.

Author: Kizil Kedal
Country: Albania
Language: English (Spanish)
Genre: Automotive
Published (Last): 6 June 2017
Pages: 451
PDF File Size: 17.18 Mb
ePub File Size: 9.25 Mb
ISBN: 484-4-69575-606-2
Downloads: 87718
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshushakar

Ako ste ena, iz-begavajte nosenje prstenja na desnoj ruci prilikom poslovnih su-sreta, jer Kostolomac moe da vam pusti krv i uini da svoje po-slovne definitkvni otponete u stanju oka.

Definitivni vodic kroz govor tela

Podrazumeva silo-vito epavanje pruene ruke primaoca i potom simultanu pri-menu otrog povratnog potiska, u nastojanju da se primalac do-vue na teritoriju inicijatora. Kad bih pokucao na vrata, ako bi mi neko rekao da se gu-bim, ali otvorenih ruku, tako da sam mogao da mu vidim dlano-ve, znao sam da je bezbedno da nastavim da navaljujem jer, koli-ko god je moda ozbiljno zvuao, nije bio agresivan.

Sem u sluajevima kad je oseanje prisnosti uzajamno ili inicijator ima istinski jak razlog za rukovanje obema rukama, primalac e verovatno postati sum-njiav i nepoverljiv prema namerama inicijatora.

Ova taktika vam omoguava goor poja-ate stisak, pa ak i da ga preokrenete u potinjavajui poloaj. U takvim okolnostima, glavni cilj Hvatanja za prste jeste odra-vanje primaoca na sigurnoj udaljenosti. Slino tome, umetnici, muziari, teoa i ostali ija su zanimanja delikatna i zasnivaju se na upotrebi ru-ku, generalno preferiraju da se ne rukuju, kdoz ako ba moraju, skloni su govoe to ine kao “mrtva riba”, kako bi zatitili ruke.

Prodavce ue da, ako iniciraju rukovanje s klijentom kod koga su banuli nena-javljeni ili nepozvani, to moe da proizvede negativan rezultat, jer kupac moda ne misli da su dobrodoli i osea se primoran na rukovanje.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Pouka koju bi ene trebalo da izvuku iz ovoga jeste da se manje osme-huju onda kad imaju posla s dominantnim mukarcima u bizni-su ili da podese koliinu osmehivanja prema onoj kod mukarca.

Ako smo napeti prilikom upoznavanja s nepoznatima, krv se povlai iz e-lija neposredno ispod spoljanjeg sloja koe ruku – koji se zove dermis – i odlazi u miie nogu i ruku, u sklopu priprema za “borbu ili beg”.

Rezultat toga je da su lani izrazi lica izraeniji na levoj nego na desnoj strani. Na crteu A, desni mozak podie levu obrvu, leve jagodine miie i levi obraz, kako bi proizveo jedan tip osmeha na levoj strani lica, dok levi mozak povlai nanie iste miie na desnoj strani lica, kako bi proizveo ljutito mrtenje. Dok su ga upoznavali s kolegama, entuzijastino se rukovao sa svima i netedimice delio iroke osmehe. Trajno povijena ustaSuprotno izvijanju uglova usana, da bi se pokazala srea, jeste po-vijanje uglova usana.

  AMERICAN POPULAR MUSIC FROM MINSTRELSY TO MP3 4TH EDITION PDF

Antropolog Rej Berdvistel bio je prvi koji se bavio prouava-njem neverbalne komunikacije “kinezije”, kako ju je nazvao. Pro-vajn je utvrdio i da e se podreena osoba smejati da bi smirila su-periornu osobu, kao i da e superiorna osoba da zasmejava pod-reene – ali se ona pri tom nee smejatijer time naglaava svoju superiornost. Poslednje pribeiteHladno, vlano i lepljivo rukovanjeNiko ne voli da se rukuje s etiri slojanjene kobasice.

A ako se neko s kim niste ni najmanje bliski tako pozdravi s vama, potraite njegove skri-vene namere. Klju za raspoznavanje govora tela krije se u sposobnosti da shvatite emocionalno stanje osobe dok sluate ono to govori i uoavate okolnosti pod kojima to govori. Takoe oseam da ste ponekad prijateljski raspoloeni, drueljubivi i otvoreni prema drugima, ali da ponekad umete da budete i suzdrani, rezervisani i oprezni.

Ako ste okrueni tunim i nesrenim ljudima, verovatno ete od-raavati njihove izraze lica i postati mrzovoljni ili depresivni.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela – [PDF Document]

Ovo rezultuje gubitkom ravnotee i loim poetkom odnosa. Zene vie vole da deluju zaposleno kad lau. Amazon Restaurants Food delivery from local restaurants. Ovaj jednostavni mali poloaj posmatrau istog asa otkriva ko u toj porodici nosi pregau oko bokova. Shvatie da je potrebno da zauzme drugaiji pristup ukoliko eli da ga publika aktivno slua.

Kroz istoriju, otvoren dlan povezivao se s istinom, iskreno-u, odanou i pokornou. U adultnoj dobi, ovo moe da dovede do neprijatnih situacija onda kad mukarac prvi prui ruku, u nameri da se rukuju, ali je37ena ne primeti – jer je u prvim trenucima sklona da se vie usredsredi na njegovo lice.

Iz umarka se pojavi seljak i upita: Ova “reenica” govora tela kazuje, otprilike, ovo: DvorunikOvaj korporativni favorit irom sveta, praen je direktnim po-gledom, neposrednim i ohrabrujuim osmehom i samopou-zdanim glasnim izgovaranjem imena osobe s kojom se rukuje-mo, a neretko i iskrenim interesovanjem za njeno trenutno zdravstveno stanje.

Meutim, neke smo gestove izdvojili od ostalih upravo zato da bismo izbegli prekomerno uproavanje stvari. Don je mirno sedeo dok je proroica zurila u svoju kristalnu kuglu. Isto tako, ako razgova-rate otvorenih dlanova, time vrite pritisak na drugu osobu da i ona bude iskrena. Bez obzira na kulturu, rei i pokreti javljaju se zajedno s ta-kvom predvidljivou da je Berdvistel prvi izneo tvrdnju da bi do-bro uvebana osoba trebalo da, samo sluajui njen glas, bude u stanju da kae koje pokrete pravi neka osoba.

  DES VERTUS DU MARIAGE GHAZALI PDF

Ila dva oveka kroz umu i naila na veliku, duboku jamu. Product details Paperback Publisher: Moja koza je vezana za elezniki prag!

Kad se beba dovoljno nasisala, poinje da vrti glavom levo-desno da bi odbila bradavicu ili cuc-lu. Saoptavanje jednakostiKako da stvorite bliskostZa stvaranje bliskosti kroz rukovanje potrebna su dva kljuna sa-stojka. Zelite da po-delite svoja najintimnija oseanja s onima koji su gvor najbli-i, ali ustanovili ste da nije dobro biti previe otvoren i sklon poveravanju.

Zato je vano da redovno osmehivanje bude deo repertoara va-eggovora tela, aki onda kad vam nije do toga, zato to osmehiva-nje direktno utie na stav drugih ljudi i njihovu reakciju na vas.

Kad su sreni, ljudi se osmehuju; kad su tuni ili ljuti, mrte se ili mrgode. Osmehivala se u njegovom pravcu, a poto on nije od onih kojima morate dvaput da kaete, hitro je preao na drugu stranu prostorije i zapodenuo razgovor s njom. Iako je rukovanje opteprihvaen obiaj prilikom prvog susreta s nekom osobom, postoje odreene okolnosti kad nije primereno da prvi pruate ruku. Sluaoci koji su sluali govornike koji su primenjivali ovaj gest opisali su ih kao “obazrive”, “ciljno orijentisane” i “usredsreene”.

Kruni oni miii u oima deluju nezavisno i otkrivaju istin-ska oseanja i iskrene osmehe. Pri tom bi trebalo uoiti dva znaajna elementa. Analizirajtc svoj sopstveni pristup rukovanju i uoite da li kreete levom ili dcsnom nogom kad pruate ruku da se rukuje-te. Koliko ste bodova osvojili? KostolomacNa nesreu, ne postoji efikasan nain da mu kontrirate. Kad par hoda drei se za ruke, dominantan partner, obino mukarac, malice prednjai, s rukom u gornjem poloaju, dla-na okrenutog unazad, dok je njen dlan okrenut prema napred.

Va renik govora telaPrva knjiga bila je namenjena da bude radni prirunik za trgov-ce, menadere, pregovarae i direktore, ali ovu moete da koristi-te u svim aspektima ivota, bilo kod kue, u izlascima ili na po-slu. Prolazili su vas marci, zar ne?

Onaj prvi nosi bloke i olovku.